STORITVE

STORITVE PODJETJA ELKO KOTNIK BRANKO S.P.

DRUGA VZDRŽEVALNA DELA

Kaj Vam nudimo:

Razna druga vzdrževalna in investicijska dela v podjetjih - popravila trafo postaj, menjava kablov visoke napetosti do transformatorja oziroma menjava dotrajane inštalacije v času ko Vam proizvodnja ne obratuje...